Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
al-Qalam

Al-Qalam

 

Bismillahirrohmanirrohim ...

Nun ... Wal-Qalami wa maa yasturun ...

Nun ... Demi qalam dan apa yang mereka tuliskan ...

Bukankah sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah

Adalah hal yang agung lagi mulia

Allah menggunakan qalam untuk bersumpah

Bukan berarti Allah tidak sengaja

Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan haq dan sesuai kadarnya

Tiada main-main maupun lupa

 

Alladzii ‘allama bil-qalam ...

Dialah dzat yang mengajarkan manusia dengan qalam ...

Allah telah mengajarkan ilmu-Nya

Melalui qalam yang agung lagi mulia

Dalam surah Al-‘Alaq ini yang nyata

Allah memerintahkan kita untuk membaca

Membaca segalanya yang mampu terbaca oleh kita

Allah menulis bukan hanya dalam bentuk rangkaian huruf semata

Allah telah menulis segala sesuatu dengan bentuk yang beragam rupa

Allah telah memberi bekal kepada kita

Berupa akal ... akal yang sempurna ...

Untuk membaca segalanya yang telah Allah tuliskan dengan qalam-Nya

Allah menentukan segala sesuatu dengan qalam-Nya

Allah pula mengajarkan kepada kita segala sesuatu dengan qalam-Nya

 

Subhanallah ... Maha Suci Allah ...

Alhamdulillah ... Segala puji bagi Allah ...

Laa ilaha illallah ... Tiada Tuhan selain Allah ...

Allahu Akbar ... Maha Besar Allah ...

Allahul-Haqq ... Maha Benar Allah ...

Allah Maha Kuasa ... Innallaha ‘ala kulii Syai’in Qadir ...

Shadaqallahul ‘adhim ...

 

Bugel, 9 Maret 2016

Ibnul ‘Asali

 

Karya : Tamam Bashori