Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Inspiratif
kebebasan

Aku tidak pernah menyalahkan kenapa aku di lahirkan di zaman ini, karena aku juga penikmatnya, penikmat zaman.

Ini adalah zamanku, zaman dimana wanita bebas perpendapat, boleh berserikat, boleh berpendidikan tinggi dan boleh berpergian kemanapun sesuka hati. Ini adalah zaman emansipasi wanita "Habis Gelap Terbitlah Terang" sehingga aku lupa hidup dalam Penerangan siapa?

Ini adalah zaman kebebasan ,termasuk bebas berpakaian, aku boleh memilih pakaian yg merutku nyaman dan enjoy sehingga aku lupa seperti apa Hijab yg bener dalam islam!!! Aku hidup di zamannya miss word, zaman kecantikan di umbar umbar, dipertontonkan dan semerbaknya si kupu kupu malam.

Aku hidup dizaman dimana tempat penitipan anak menjamur , aku gila kerja, gila materi sehingga aku lupa, menjaga amanah dan mendidik anak menurut syariah, seperti apa?

Aku tidak pernah menyalahkan kenapa aku di lahirkan di zaman ini, karena aku juga penikmatnya, penikmat zaman. Sehingga aku melupakan "Aku hidup Di Bumi Ingin Terlihat Oleh siapa" padahal ayat aquran jelas menyatakan " Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.? ( Qs Al an,'am Ayat :162 )"

Syurgakah di Akirnya???, ketika hidup jauh dari tuntutan Alquran.

La ilaha illa Anta, subhanaKa, inni kuntu minazh zhalimin. Tiada Ilah sesembahan haq selain Engkau. Maha Suci Engkau; sungguh aku termasuk orang yang berbuat aniaya.? (QS Al Anbiya? [21]: 87)

Karya : Suratni Afrianti