Kenali Diri Sebelum Angkat Jemari

Yoga Restu Nugraha
Karya Yoga Restu Nugraha Kategori Filsafat
dipublikasikan 08 Desember 2016
Kenali Diri Sebelum Angkat Jemari

Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan.

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina diri sorangan?

Cirina satangtung diri. Pek geura panggihan heula sorangan. Ulah waka nyaksian batur, saksian heula diri sorangan.

Ari elmu teh kanyaho. Lamun geus nyaho bakal caang. Lamun geus caang bakal nyaangan.
__________________________
Kenali sejati diri, sebelum kau raba semesta. Tanya seisi diri, sebelum kadung menunjuk.

Cukuplah hakim yang punya palu. Sedang aku dan kau baiknya miliki saja malu.

Malu menunjuk tanpa cermin diri.
Malu menuduh tanpa ingat seisi diri.

  • view 658