Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi 12 September 2016   08:48 WIB
Kurbanku Bukan Korban Perasaan

KURBANKU BUKAN  KORBAN PERASAAN

 

K ini kita rayakan Idul Adha

U mat muslim bergembira

R aya kurban seluruh dunia

B agikan sedekah daging ternak

A ntar kepada  umat, utamakan fakir-miskin

N ikmati masakan daging istimewa

K eluarga berkumpul

 U ndang tetangga silaturahmi tercipta

 

B agaimana dengan keikhlasan?

U tamanya jangan pernah ungkit yang kau berikan

K epada siapa pun dan di mana pun

A mal jariyah tak elok dipamerkan

N anti kau terjebak riya

 

K alau pun pernah merasa berjasa

O nak duri terjadi kemudian

R asa rugi pernah memberi

B atal amalan karena sesalan

A pa sebenarnya yang perlu disesali

N awaitu ikhlas tak pernah rasa rugi

 

P  injaman saja harta dunia ini

E sok bila maut menjemput

R usak badan harta tak dibawa mati

A dalah keniscayaan

S ombongkan amalan dan kebaikan

A kan terhitung nihil dalam Catatan

A yo bersama, teguhkan lagi iman

N iatan suci jangan sekali-sekali  dinodai

 

 

Karya : Shanti Agustiani