Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Renungan
Jangan Lupa Bahagia

Terkadang kita terlalu enggan menciptakan atau memetik kegembiraan-kegembiraan kecil yang mudah digapai di depan hidung kita. Sehingga ketika episode demi episode itu terlewatkan kita merasa lupa bahagia...
#janganlupabahagia

Karya : Shanti Agustiani