Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Motivasi
Memendam Rasa

Orang yang memendam perasaan seringkali terjebak oleh hatinya sendiri.

Sibuk merangkai semua kejadian di sekitarnya untuk membenarkan hatinya berharap.

Sibuk menghubungkan segala hal agar hatinya senang menimbun mimpi.

Sehingga suatu ketika ia tidak tahu lagi mana simpul yang nyata dan mana simpul yang dusta.

Karya : Sandra Rafika