Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Agama
Haram Puasa Arafah bagi Jamaah Haji

Haram Puasa arafah bagi jamaah haji 

puasa merupakan ibadah yang sangat berpengaruh langsung bagi makhluknya. bagaimana tidak, seseorang yang berpuasa organ tubuhnya  akan diistirahatkan selama dia berpuasa. secara ilmiah organ yang telah diistirahatkan akan mengalami ke refresh dalam mengolah makanan. berkaitan keharaman puasa dihari arafah bagi yang melaksanakan haji, berbanding balik bagi orang yang tidak melaksanakan haji maka disunahkan. sebetulnya puasa arafah itu tidak ada tetapi adanya puasa dihari arafah. kebanyakan orang niat puasa sunah ditakyinkan kepada arafahnya (mafhum mukholafah).

puasa dihari arafah sangat disunahkan bagi yang tidak melaksanakan haji, entah itu diisi dengan puasa senin, kamis, puasa nadhar, bahkan puasa wethon. pada intinya dihari arafah tersebut allah memerintahkan umatnya untuk merasakan betapa susahnya para jamaah haji di mina, ata dalam jawa   ''melu susah bareng '' untuk kesolidaritasan umat islam (Hablum minanas). 

refrensi : kitab fathul mu'in jus 2 

cetakan : Darul Ilmi

 

Karya : Rifqi Zamzami