Asmaradhana 338 Serat Centhini

Rezzphoria Indonesia
Karya Rezzphoria Indonesia Kategori Kesusastraan
dipublikasikan 14 April 2016
Asmaradhana 338 Serat Centhini

ASMARADHANA 388 SERAT CENTHINI


Allah Alip Mutaka alim Wakid
Rasul aksara elam jaedi
Muhammad he hu akat-e
Iku sampumeng ing urip
Sanyatane ngelmu sejati
Jati-jatining Allah ya rabi
Jati kakung Jati wanodya
Iya apan Rasul Muhammad

Allah iku siji
kang amengkoni
ora ana lawan
Sadurunge sauwise sepala segala gung
Purba wisesa siji
Anaoran siji
Durung lawan sampun sepala lawan segala
Yeku yayi sijining isbat lan napi

Nir karoning jenenging jalwestri
Ilang araning isbat lan napi
Miwah lan sepapadhane
Roroning tunggal iku

Apan tunggal dadi sawiji
wiji siji mencar ing tuwuh
Kang kagepok kang katingal
Saking pumaning ro maring ji
Siji siji Gustiallah tangala


Allah Alip Mutaka alim Wakid
Rasul aksara elam jaedi
Muhammad he hu akat-e
Iku sampumeng ing urip

Apan ora durung
nora nora sepa
hya uga
nora segala

Tan ana tan ora reke tan suwung datan wujud
Liring roning asiji asiji siji belaka
tan kurang tan wuwuh roroning isbat lan napi
Roning Rasul Roroning priya lan estri

Sejatining lanang apan estri
Sejatining estri apan lanang
Karana mengkono lire
Estri ing jroning kakung
Muhammad rasulallah kang tumrap ing sebut Rasul
Ing Muhammad Ing Rasul
Rasul ya Muhammad ya
Lanang estri sawiji asih kang suci

Allah Alip Mutaka alim Wakid
Rasul aksara elam jaedi
Muhamad he hu akat-e
Iku sampumeng ing urip
Sanyatane ngelmu sejati
Jati-jatining Allah ya rabi
Jati kakung Jati wanodya
Iya apan Rasul Muhammad

 

Karya ini salah satu kutipan dari maha Karya sastra jawa abad XVIII "SERAT CENTHINI" yang merupakan intisari dari kebudayaan Jawa yang penuh dengan makna dan filosofi dalam kehidupan, bisa menjadi sedikit referensi untuk lebih mengetahui kebudayan Indonesia


 • Sara Kitchen Sunday
  Sara Kitchen Sunday
  2 tahun yang lalu.
  isi bukunya bagus

 • Anna Pryana
  Anna Pryana
  2 tahun yang lalu.
  Ah. Suka banget sama karya sastra yang masih kental "ketradisionalannya" seperti ini. Btw tp ini bhs apa ya kak? Lebih tepatnya jawa sebelah mana?

  • Lihat 3 Respon

 • Ahmad Eskimoe
  Ahmad Eskimoe
  2 tahun yang lalu.
  saya suka sekali
  kental banget khas sastranya, melekat
  namun sayang saya tak memahami dengan pasti karena ora bisa bahasa jawa

 •  Kurirperasaan063
   Kurirperasaan063
  2 tahun yang lalu.
  Hallo

  • Lihat 5 Respon