Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Inget Mangsa Katukang

Baheula urang kungsi babarengan

Neundeun carita jeung harepan

Ngitung wanci nu kamari

Sumawona bagja nu kacipta

 

 

Kabungah nu karasa mernah na manah

Kaasih anu miceun kapeurih

Kasono dicipta tina jiwa nu molongo

Aya hiji beja, kanyaah tara pernah ngalengkah ka jalma nu salah

Nu meuntaskeun lamunan dina impenan

Disambung ku doa anu nyata

 

 

Tong hariwang eta cimata nyirambay maseuhan raray

Tong hariwang mun panon poe surup teu deui katempo

Kuring masih di dieu aya jang anjeun

Nyimpen carita anu baheula

Nu teu kaukir ku kakata

Nu teu katenjo ngan saukur ku mata

 

 

Balebat ieu rasa teu weleh ingkah

Tina carita kapungkur anu kudu ditalusur

Sabab taya jaminan urang bisa ngulang carita timimiti

Ayeuna ngagurat jadi isyarat

Yen baheula urang kungsi bagja di hiji tempat--

 

 

 

 

[rfgumilar]

Karya : Reni Fatwa Gumilar