Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Anjeun Kalangkang

Cahya nu baranang mencrang

Ngalayang di luhur gunung burangrang

Panon poe nu mere caang

Mere beja yen wanci geus beurang

Awak ge  sok hareudang

Malahan sok nepi ka bayeungyang

Nepi ka sok panas tarang

Atuuh ngucur ci kesang

Ahhh bae, asal hate we jadi herang

 

Anjeun ….

Anu ngan saukur kalangkang

Rada tingali katukang !

Aya kuring nangtung deukeut tihang

Ngantosan anjeun, anu mere pangharepan

Ahhh, kunaon wanci sok mere hariwang ??

Nembongkeun kuring jeung anjeun anu anggang

Meureun kereteg hate anu kurang

Duka waktos anu mere kamelang ??

Atawa hate anu hese patepang ??

 

Muhun, anjeun…

Ngan kalangkang

 

Karya : Reni Fatwa Gumilar