Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi 7 Agustus 2016   14:53 WIB
Hibar-hibar Cihanjawar

Tuh ngaguruh sora cai walungan

Cur cor dina kotakan

Ngibunan taneuh galengan

Maseuhan rupaning pepelakan

 

Norowong ka beh kulon

Moncorong kota Bojong

Narawang ka beh wetan

Kagagas ku Tegal Heas

 

Tungkul ka beh kidul

Kaimut ku lembur Gunung

Ngareret ka beh kaler

Gehger hayam jago nu keur beger

 

Hibar-hibar Cihanjawar

Hejo ngemploh dangdaunan

Endah asri pepelakan

Bersih resik padumukan

Aman, tengtrem kahirupan

 

Hibar-hibar Cihanjawar

Ngalangkang handapeun Burangrang

Lembur singkur pangjugjugan

Dayeuh maneuh pangreureuhan

Dusun buhun padumukan

Nyanggrah jadi desa wisata

 

 

Purwakarta, 2007

Abang Supriyatin (Alm)

Karya : Reni Fatwa Gumilar