Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Bral Geura Papag

Urang teu bisa milih nempatkeun hate dimana jeung kasaha sangkan genah

Tapi bagja, urang sorangan nu miboga

Kaasih, urang sorangan nu milih

Kadeudeuh, kudu nepi ka pageuh

Sosobatan kudu katatalian sangkan babarengan

Ulah ingkah, yakinkeun hate dina lengkah nu teu salah

Wilujeng mapag cita-cita

Omat, ulah kajongjonan ngudag dunya

Gumaki lain turutaneun jalma ngarti

Bral geura nyiar pangarti, ngudag pangabisa!

 

Purwakarta, 11 Juli 2016

rfgumilar

Karya : Reni Fatwa Gumilar