Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Catatan Harian
Menikah itu??

sebenarnya kehadiranku adalah untukmu, ibu. Namun, mengapa kaum mengajakku berfikir akan sebuah pernikahan. yah..aku sangat benci kata itu!

Setiap mendengarnya, rasanya semua  cita-cita dan harapan yang telah lama kubangun runtuh seketika. Harapan akan dapat mengenyam bangku kuliah yang lebih tinggi. Mengenyam rasanya menjadi mahasiswa magister dalam bidang Ushul Fikih.

tapi, perjumpaan kita kemarin membuatku mau membuka mata. Pernikahan bukanlah batu sandungan meraih dan menggenggam cita. Bahkan ia adalah jalan dan cara yang mungkin Allah berikan untuk mewujudkannya.

"Nak, semoga lelaki yang kelak datang adalah seseorang yang mampu menghantarkanmu merasakan manisnya bangku perkuliahan setinggi-tingginya". Yah, aku percaya dengan doamu ibu...percaya!!

Karya : nay nazahah