Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Palebahan anu paleda

Ngalanglayung dina purnama harita
sabab cik keneh karek balik ti pamuntangan
ngarangrangan sanajan acan akaran
sabab dina artina can jadi kanyataan

palebah mana manehna bisa mulang ?
balebat masih keneh can ngabaran
mata heulang masih can patepung dina laratan
masih neangan anu kadua meh bisa ngahiji

imbuhan dina ibun kamelang
harita basa awan keur poek
bumi nu sadunya ngan dudunya
can inget kanu kawasa nu nyieun waruga

teu aya nu ngarasa ruksak dina dirina
lamun sabangsa agul dina hate maranehanana
percaya diri nu nyorang ka parang
sabab sakabehna ngan kanyataan anu liwat doa

kucuran mata anjeun pas tarang tina taneuh
leungeun pas nilep tina beuteung
jeung mata anu nyoreang ka pamuntangan
sangkan hirup nga jalma jadi jelema

cai nu surut bakal pinuh ku taneuh sawidak
tara rupa jeung sosonoan tina laratan
cur caina, sakabeh neangan kasenangan
jeung mulang kamana salain ti eta

Karya : Mashel D. Wakey