Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Budaya
Mulang ka Sumedang

Bral Budaya
Bral baraya

Nu jadi kemeumeut hate parage
lir ibarat cai anu ngalir ka wahangan

kiricik cai malipir
kageugeut teu eleh ku remeh
kabeh pasti mulang ka parang
salain ti bentang ka beurang

kabagean senang di sumedang
kuring geus menta tulung
sakumahana basa eta ti peulang
bakal terus hayang mulang

kuring di pangumbaraan
nyiar kasusah jeung kaseunang
lir ibarat laratan anu bakal balik
ngan rasa teu betah nu dirasa

rarasaan geus senang di kota batur
naha manah inget terus ka sumedang
taya kasusah lamun inget sumedang
jigana inget sabab jauh ti sumedang

 kuring bakal mulang
ka sumedang anu bakal tandang
ka susah jeung ka senang aya disumedang
pas kuring geus jauh ti sumedang

Karya : Mashel D. Wakey