Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Lainnya
Alat dan Perlengkapan Menenun Tenun Baduy #CeritaTenunTangan

a) Caor/dodogong, sebilah papan yang diletakkan horizontal, sebagai sandaran punggung penenun. Selain itu berfungsi jug untuk menarik kain tenunan agar terbentang kencang.

b) Taropong, sepotong bambu (tamiang), tempat memasukkan benang kanteh(pakan).

c) Tali caor, tali yang mengikatkan bilahcaor dengan kain yang ditenun di sebelah kiri dan kanan penenun.

d) Suri/Sisir, alat berbentuk sisir, untuk membereskan benang pakan dan benanglusi.

e) Hapit, bilahan papan untuk menggulung kain hasil tenun.

f) Barera, sebilah kayu alat bertenun untuk merapatkan benang pakan agar kain tenun menjadi rapat

g) Jingjingan, bagian dari gedogan, tempat menambatkan lusi.

h) Limbuhan, sebilah kayu yang memanjang seperti mistar berbentuk bulat untuk merenggangkan kedudukan benang tenun

i) Kekedal, patitihan, totojer, bilahan kayu tempat kaki penenun bertelekan

j) Rorogan, sebilah kayu alat penahan berera, terletak sebelah kanan penenun.

k) Totogan, bilahan papan/kayu sebagai alat penahan ketika proses bertenun.

l) Cangcangan, bilahan papan/kayu, sebagai penguat alat bertenun

Selain raraga (seperangkat alat tenun) di atas, terdapat alat atau perlengkapan lainnya yang biasa digunakan dalam menenun tenun Baduy di antaranya:dadampar (bilahan papan yang digunakan untuk tempat duduk penenun), Galeger(bilahan papan/kayu, sebagai penguat alat bertenun), Kincir (alat untuk memintal benang kanteh), golebag (tempat untuk memindahkan benang hasil pintalan)pihane (alat untuk membereskan benang kanteh).

Seungkeur (sebilah papan/bambu untuk menentukan ukuran lebar kain yang ditenun), tudingan/tutuding (sebilah kayu/bambu untuk alat mengait atau mengambil dan atau membetulkan sesuatu yang letaknya agak jauh dari penenun).

Cerita tentang tenun Baduy dapat di baca di sumber aslinya di sini

Karya : Irfan Kriyaku.com