Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Catatan Harian
Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan.

Percayalah... ?Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan.?
.
Bacalah surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6: ?Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.? [QS. Al-Insyirah: 5-6]
.
Tentu ayat di atas sudah tak asing lagi bagi kita. Kita seringkali mendengar ayat ini, namun kadang hati kita masih saja lalai, sehingga tidak betul-betul merenungkannya. Atau mungkin kita pun belum memahaminya.
.
Padahal jika ayat tersebut betul-betul direnungkan sungguh luar biasa faedah yang dapat kita petik. Jika kita benar-benar mentadabburi ayat di atas, sungguh berbagai kesempitan akan terasa ringan dan semakin mudah kita pikul.

?

follow me:

fb: www.facebook.com/insanbm
twitter: @insanbm

Karya : Insan Budiman Mahdar S.Si