Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Agama 2 September 2016   17:19 WIB
Mengurus Generasi Qur'ani

Bukan merupakan perjalanan yang serba-serbi, serba instan, serba gampang, serba ringan. Tapi merupakan perjalanan yang butuh-butuh, butuh proses, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Sebuah amal ukhrowi yang bernilai besar dan berbalas mulia. Maka untuk mendaki puncaknya tidak lantas berjalan malas sebentar-bentar berhenti. Pelan boleh tapi pasti, bukan pelan karena malas. Tekad baja seyogyanya terus diupgrade agar tak aus dan usang termakan zaman. Do’a mohon kekuatan juga harus ada, agar Sang Maha Perkasa memberi.

Ibarat benih dan tanaman baru tumbuh, para generasi qur’ani harus terus dirawat. Agar mereka tak layu dalam hitungan bulan dan tetap tumbuh walau perlahan. Asupan sinar matahari juga jangan sampai terlewat. Silsilah rantai generasi qur’ani yang berkesinambungan akan semakin mengokohkan Islam wal muslimiin. Menjadikan musuh-musuh Allah gentar lari tunggang langgang, melihat banyak dari kaum muslimin yang memegang erat kalam ilahi. Menancapkannya dalam dada.

Bergembiralah para pengurus generasi qur’ani. Dari lisan kalian, mereka belajar huruf-huruf hijaiyah. Dari tangan kalian, mereka belajar sambung-menyambung huruf. Dari suara serak kalian, mereka belajar do’a-do’a harian. Semoga kalian tetaplah kalian. Yang ikhlas mengajar untuk masa depan terang.

Mari kita do’akan untuk guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita. Agar Allah memberikan sesuai dengan yang mereka usahakan. Semoga kita dan guru-guru kita menjadi orang yang dijanjikan dalam sebuah hadits nabi tentang “sebaik-baik kalian”.

Coretan terkhusus untuk para pendidik generasi qur’ani. Semoga semangat dalam mengurus generasi qur’ani kian menggebu, menguatkan semangat yang loyo, mengokohkan kaki yang tak kokoh berpijak, menjernihkan niat yang agak keruh.

Untumu wahai ustadz….

Untukmu wahai ustadzah….

Untukmu wahai pak guru dan bu guru….

 Jumat, 30 Dzul Qo'dah 1437 H

Karya : Faisal Amri