Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Perjuangan

Pengalaman tidak mengajarkan akan kemilauan

Pengalaman mengajarkan akan kepahitan

Perjalanan tidak menawarkan kenyamanan

Perjalanan menawarkan kerisauan

Mimpi tidak menjanjikan Kedamaian

Mimpi menjanjikan Perselisihan

Teman tidak menjanjikan Persahabatan

Teman  menjanjikan Keunikan

Tak seharusnya perjalanan menyakitkan

Tak semestinya pengalaman menyedihkan

Pendakian tidak menawarkan keindahan

Pendakian menawarkan perjuangan

Karya : Ahmad Fahmi Dalimunthe