Adakah yang masih tidak patut untuk kau syukuri?

Exma Mu'tatal Hikmah
Karya Exma Mu'tatal Hikmah Kategori Lanskap
dipublikasikan 26 April 2016
Adakah yang masih tidak patut untuk kau syukuri?

  • view 225