Remaja Masa Edan

Remaja Masa Edan

Eko Ragil Ar-Rahman (Linggar Menara)
Karya Eko Ragil Ar-Rahman (Linggar Menara) Kategori Puisi
dipublikasikan 23 Februari 2016
Remaja Masa Edan

Remaja masa Edan

?

Remaja masa Edan

Tak takut ketinggalan zaman

Remaja masa Edan

Paham Trend dan barang mewah

Remaja masa Edan

Takut hidup melarat.

Remaja masa Edan

Menyiksa ibu ayah demi barang mewah

Remaja masa Edan

Bunga di taman jadi pijakan

Remaja masa Edan

Lebih sayang pacar dari tuhan.

Remaja masa Edan

Kenal narkotika dan pelacuran

Remaja masa Edan

Mau saja jadi sampah di media sosial.

?

Kota D 2016

  • view 183