Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Filsafat
Pacul #Jalan Pacul-Jalan Kemuliaan Tanpa Menjadi Gembelengan

Adalah pacul (cangkul).

Papan besi yang tertanam dalam sebilah kayu.

Dialah pacul--papat kang ucul (empat yang terlepas). Saat empat perkara ini terlepas dari diri seseorang, hilanglah kehormatannya.

Mata, alat untuk melihat kesulitan orang lain, terlebih yang lemah. Telinga untuk mendengarkan keluhan dan nasihat orang lain. Hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan. Mulut digunakan untuk mengucapkan perkataan yang benar adil.

Saat empat perkara ini lepas dari diri seseorang, lepaslah kehormatan dan kemuliaannya.

# Jalan Pacul-Jalan Kemuliaan Tanpa Menjadi Gembelengan

Karya : Duma Rachmat