Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Catatan Harian
Alif #2

Alif?

Rumi pernah berkata ??Jangan menjadi?alif?yang keras kepala, jangan menjadi huruf?ba?yang kepalanya dua ?

Tetapi nak, huruf saja tidaklah memiliki makna ?sebab pengertian tidak terdapat padanya. Keras dalam sesuatu hal tak selalu bermakna buruk, seperti yang Om fahd bilang bahwa ?Hidup kita tidak ditentukan oleh keramaian. Kebahagiaan kita tak diputuskan oleh pikiran dan pendapat orang lain. Kitalah tuan bagi diri kita sendiri !

?

Hari ini usiamu tepat 1 bulan, semoga Allah selalu memberi petunjuk kepadamu dalam rumah yang kekal, yaitu hati. Akan tetapi bukan hati yang berbentuk segumpal daging, tetapi qalb yang halus dan lembut.

?

" Hati adalah sebuah kuil yang ditempatkan Allah di dalam diri setiap manusia, sebuah kuil untuk menampung percikan Ilahi di dalam diri kita. Kuil di dalam diri kita ini lebih berharga dari pada kuil tersuci sekalipun di muka bumi ini. Maka, jika kita melukai hati manusia lainnya dosanya lebih besar daripada merusak sebuah tempat suci di dunia ini. "?

Robert Frager, -Hati Diri dan Jiwa-

?

?

Karya : Daynenoe