Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Ngèlmu

Nora sêmbrana ngupadi wêwarah

Mêsthi kanthi ngarah-arah

Nadyan tebih kêdah mlangkah

Bingah raosing manah

22-03-2014

The Poem by A. SYAHERTIAN
The Photo by A. CONAN DOYLE

Karya : Arif Syahertian