Soto Madura

Ahmad Muhli Junaidi, S.Pd.
Karya Ahmad Muhli Junaidi, S.Pd. Kategori Budaya
dipublikasikan 07 Juli 2017
Soto Madura

Masakan khas dari tanah Madura.

  • view 85