Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Inspiratif
Belajar dari Pengalaman~

Bismilah..
Semoga bermanfaat..

Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman (QS. Hud 120)

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yg mempunyai akal."

Ya.. Sering sekali dalam Al-Qur'an Allah berfirman kepada Rasulullah untuk mengingat kisah nabi-nabi yang terdahulu.. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita belajar dari orang-orang terdahulu dan melihat kekuasaan Allah yang telah terjadi.

Mulai dari awal permulaan dari seluruh kisah ini, yakni kisah Nabi Adam yang diturunkan ke bumi karena terlena oleh rayuan iblis.

Kemudian kisah Nabi Nuh yang didustakan oleh kaumnya hingga mereka semuanya ditenggelamkan karena kekuasaan Allah. ,

Selanjutnya, yaitu kisah kaum Ad, yaitu nama kaum Nabi Hud yang mampu membangun bangunan yang tinggi pada jamannya, namun tidak berguna karena mereka tetap mendustakan ajaran Nabi Hud. Lalu Allah kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan selama 7 malam dan 8 hari terus menerus.

Begitu juga dengan Kaum Sodom zaman Nabi Luth yang melakukan perbutan yang melampau batas. Kemudian Allah timpakan kepada mereka batu-batu dengan bertubi-tubi.

Kemudian ada kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan dan mengalami banyak ujian bersama dengan anaknya, Nabi Ismail.

Lalu kisah Nabi Yusuf dengan jiwa besarnya telah melupakan penderitaan pahit yang dialaminya karena perbuatan saudara-saudaranya. Padahal ia berada dalam keadaan yang memunkinkan untuk membalasnya.

Selanjutnya Kisah Nabi Ayyub yang tetap sabar dan memiliki keteguhan iman walau ditimpa penyakit selama bertahun-tahun.

Lalu nabi Musa dan Nabi Harun yang berhasil menakhlukkan Fir'aun, Bani Israil, Qarun, dan Thalut. Nabi Sulaiman yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah kepada Ratu Bilqis. Nabi Yunus yang ditelan paus karena pergi dari kaumnya.

Nabi Isa dan Maryam yang menghadapi Fitnah hingga Nabi Muhammad yang telah menyempurnakan akhlak hingga sepertiga bumi dengan perjuangan dan kesabarannya.

Sungguh, cukup jelas kebesaran dan kekuasaan Allah dalam kisah-kisah tersebut. Dan jelas sudah setiap orang pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya.

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.(Yusuf - Ayat 111)

Karya : Ahmad Arif Faizin