Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Agama
Muhasabah Diri

Kaji Diri

Kaji diri atau muhasabah adalah suatu cara untuk menjadikan setiap diri manusia lebih baik dari sebelunnya.

Dalam aspek bahasa, terdapat banyak  makna seperti terdapat dalam KBBI, salah satunya adalah penyelidikan. Sedangkan makna diri sendiri adalah badan atau orang. jika digabungkan, kaji diri adalah suatu kegiatan penyelidikan terhadap badan atau jiwa seseorang.  

Dalam teori agama, mengkaji diri lebih dikenal dengan Muhasabah ((المحاسبة مصدر حاسب-يحاسب yang artinya adalah evaluasi diri. pengenalan diri sendiri seperti terdapat dalam hadis nabi yang berbunyi من عرف نفسه فقد عرف ربه. Dalam teori tersebut, kaji diri berarti mengenali diri sendiri baik dari segi kelemahan dan kelebihannya, kenapa ia ada, siapa yang menciptakan dan untuk apa ia diciptakan yang dalam hal ini menjurus atau bertujuan kepada pengenalan Sang Pencipta. Bisa disimpulkan dalam penjelasan tersebut, mengkaji diri adalah sebuah media untuk mengenal Tuhan Dzat yang Menciptakan.

Jika diperluas, makna kaji diri dalam teori agama adalah mendalami sifat diri sendiri dari sifat ketuhanan yang sebenarnya ada dan menempel pada diri setiap manusia. Akan tetapi sifat tersebut selalu tertutupi oleh hawa nafsu yang lebih dominan menguasai dirinya. Contoh konkretnya adalah pada kegiatan muamalah manusia satu sama lain. Akan selalu ada baik yang menyukai ataupun tidak, tergantung atas apa yang telah ia perbuat. Jika itu baik, hal tersebut adalah salah satu ciri sifat Tuhan yang ada pada ruh yang mempengaruhi jiwanya. Dan jika itu buruk, itu adalah hawa nafsunya yang sedang menguasai jiwanya. Sama halnya dengan semua sifat wajib Allah Swt yang semuanya baik dan apa yang Allah perintahkan kepada mahluk-Nya adalah semuanya merupakan kebaikan bagi manusia dan semua mahluk walaupun secara dzahir itu merugikan.

 

Karya : Ahmad Saeroji