Sama-Sama Cahaya

Sama-Sama Cahaya

Adi Prayuda
Karya Adi Prayuda Kategori Inspirasi
dipublikasikan 22 Mei 2018
Sama-Sama Cahaya

Kita hanya berpura-pura saling mencari. *** Photo: Allef Vinicius

  • view 26