Ternyata do'a kita sama ya uda Afgan :p

Silmi Kaffah
Karya Silmi Kaffah Kategori Seni
dipublikasikan 21 Februari 2016
Ternyata do'a kita sama ya uda Afgan :p

  • view 139